I Petru 1:18,19 spune: „Ştiţi cã nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur aţi fost rãscumpãraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserãţi de la pãrinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fãrã cusur şi fãrã prihanã.”

De-a lungul anului celebrãm multe sãrbãtori religioase, dar sãrbãtoarea la care am luat parte în 23 noiembrie 2008, este încã o dovadã clarã a faptului cã Dumnezeu iubeşte omul pãcãtos şi are puterea sã-l sfinţeascã prin jertfa Fiului Sãu. Gãsim cã omul firesc doreşte sã fie religios, şi din când în când, face multe lucruri crezând cã se închinã lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţã clar cã a fi religios nu e acelaşi lucru cu a fi salvat; e foarte posibil sã fii religios şi sã n-ajungi în ceruri! De aceea Scriptura ne spune cã nu este salvare sau mântuire în nici un alt nume decât în Numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

La aceastã sãrbãtoare, 14 persoane au intrat în apa botezului, unde au mãrturisit credinţa lor în Hristos ca Domn şi Mântuitor al vieţii lor şi au promis sã-L urmeze pânã la capãt. Programul a fost înfrumuseţat prin cântãri şi poezii ce au exprimat bucuria unui cuget curat. Cântarea care a avut un impact deosebit asupra ascultãtorilor a fost „Mãreţul har”; este un har sã fii mântuit. Efeseni 2:8,9 spune: „Cãci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţã. şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sã nu se laude nimeni.”

Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat de fratele pãstor Daniel Costuþ care a citit din epistola a doua a lui Petru, cap.1. Mesajul lui a fost despre mântuire, punctând faptul cã trebuie sã înţelegi mai întâi cã Dumnezeu vrea ca tu sã fii mântuit şi a plãtit cu sânge sfânt pentru rãscumpãrarea ta, apoi trebuie sã ai experienţã personalã, sã te identifici cu Hristos şi sã fii responsabil de chemarea care ţi s-a fãcut. Dupã predicã a urmat actul botezului care a fost oficiat de fratele pãstor Daniel Popa. A fost o zi specialã nu doar pentru cei care s-au botezat ci şi pentru cei prezenţi; am putut simţi prezenţa lui Dumnezeu. Ce har…

Un tânãr i-a spus marelui predicator englez, Charles Haddon Spurgeon: „Domnule pastor, aveþi dreptate, trebuie sã-L gãsesc şi eu pe Omul de pe Golgota şi sã devin un copil al lui Dumnezeu. Într-o zi mã voi pocãi şi eu”. „Într-o zi?”, a întrebat Spurgeon. Atunci tânãrul a explicat oarecum încurcat: „Aş vrea într-adevãr sã fiu mântuit şi din pricina aceasta cred cã într-o zi mã voi întoarce la Dumnezeu, dar mai înainte aş vrea sã profit puţin de viaţã.” Spurgen a izbucnit în râs şi a spus: „Tinere, îţi lipseşte ambiţia! Mi se pare ciudat cã vrei sã ai puţin din viaţã. Eu nu vreau puţin din viaţã, ci VIAŢA. În Biblie scrie cã Isus a venit ca sã avem viaţã, şi s-o avem din belşug !

Rut Bîndilã

Reclame