“Vesteşte Evanghelia în orice vreme, iar atunci când trebuie foloseşte şi cuvinte !”

Francisc de Assisi

 

Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, pentru că nu ştii care va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune!”

 

Chiar dacă porunca Domnului Isus a fost „mergeţi şi spuneţi-le” şi nu „chemaţi-i să asculte” aşa cum obişnuim noi să facem, a crea un context propice pentru închinare şi ascultarea Evangheliei lui Isus Hristos înseamnă folosirea cu înţelepciune a resurselor cu care Dumnezeu a binecuvântat Biserica Creştină Baptistă „Maranata” din Hunedoara. Solomon ne îndeamnă „să semănăm sămânţa” în orice vreme, prin metodele sau mijloacele de care dispunem, în orice moment al zilei sau al săptămânii, fără să ne intereseze prea mult circumstanţele potrivnice sau îndemânarea „semănătorului.”

Gândul credincioşiei lui Dumnezeu şi al interesului pe care El îl are faţă de oameni şi faţă de mântuirea lor, gândul că „nici un Cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce la El fără rod” şi atunci când unul „seamănă” şi altul „udă” Dumnezeu face să crească, ne-a motivat să ne întâlnim în Casa lui Dumnezeu în zilele de 23-30 noiembrie, şi să chemăm şi pe alţii împreună cu noi, însufleţiţi la început de săptămână (în duminica din 23) de exemplul celor 14 persoane care au urmat pe Domnul Isus în apa botezului, mărturisind în mod public credinţa lor în El, mărturisindu-L ca Domn şi Mântuitor al lor.

Întreaga zi de duminică a fost o celebrare a lucrării pe care Dumnezeu o face împreună cu noi în inimile şi în vieţile tinerilor, sau a celor mai puţini tineri, o celebrare a Bisericii pe care Domnul Isus însuşi o zideşte, adăugând la ea pe cei ce sunt mântuiţi. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe fratele păstor Daniel Costuţ de la Bocsig, care a vestit Cuvântul lui Dumnezeu atât dimineaţă cât şi dupămiază. Apoi, în ziua de miercuri am avut ca oaspeţi pe fratele Rei Abrudan şi grupul Shema din Cluj. Cântarea a proclamat Victoria în Isus…, Calvarul – locul unde mi-a şters păcatul, iar predica, faptul că „inima problemei omului este inima omului,” iar Dumnezeu înlocuieşte inima atunci când omul este gata să îşi asume responsabilitatea pentru păcat, să recunoască gravitatea păcatului, să îl mărturisească şi să ceară curăţirea lui, prin jertfa de la cruce a lui Hristos.

În seara de joi 27 noiembrie, Adi Gliga ne-a apropiat de Dumnezeu prin cântare, ne-a apropiat de „Regele care a murit pentru noi, din dragoste”, ne-a pregătit pentru Cuvântul Lui, predicat de fratele Mircea Ursu de la Lupeni, care folosindu-se de exemplul lui Iair ne-a învăţat paşii deciziei, a depărtării şi a dedicării prin care şi noi îl putem (a)duce pe Isus la noi acasă.

Vineri, fratele Beniamin Poplăcean a vestit Cuvântul lui Dumnezeu din cartea Osea 3:1-3 accentuând nevoia întoarcerii la Dumnezeu, metodele prin care ne putem întoarce la El, şi binecuvântarile pe care El le promite celor ce se întorc, iar corul bisericii a cântat laudele Domnului. În seara de sâmbătă 29 noiembrie, fratele Viorel Candrianu de la Suceava a vorbit despre „surparea temeliilor” şi ce îi rămâne de făcut celui neprihănit, atunci când toate în jurul lui se clatină. Urmând exemplul apostolului Pavel şi a lui Sila, în locul disperării avem ca alternativă rugăciunea, în locul cântării de jale avem cântarea de laudă, şi în locul nemulţumirii, odată cu „cutremurul,” anticipăm „uşile deschise” pentru mărturie şi „ruperea legăturilor fiecăruia.” În cântare înaintea lui Domnului ne-a condus fratele Mihai Potcovaru şi corul bisericii.

Ar fi impropriu şi incorect să zicem că am încheiat săptămâna de evaghelizare în ziua de duminică, zi în care păstorii bisericii, fratele Corneliu Medrea şi Daniel Popa au vestit Cuvântul Scripturii, şi împreună am continuat închinarea şi slujirea noastră în Casa Domnului, împreună cu corul bisericii şi grupul de laudă şi închinare „Metanoia” de la Arad. Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru ploaie timpurie şi târzie, şi să aşteptăm cu răbdare „roada scumpă a pământului.” Evanghelizarea continuă!

Ruben Bucoiu

Reclame