Celor mai proaspeţi fraţi şi surori în Domnul:

„Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” II Corinteni 5:17

E anul nou. O, ce frumos!

Acel ce este în Hristos

Şi el, este-o nouă făptură

Aşa cum scrie în Scriptură.

Slavă Tatălui de sus,

Cele vechi, toate s-au dus!

Noi sunt lucrurile, iată!

Viaţa-n bine e schimbată.

Pentru fraţii şi surorile din biserică:

În anul ce-am intrat, Doamne cu noi rămâi.

Pe urme să-Ţi călcăm cu fiecare pas

Să dovedim cu râvnă, cu dragostea dintâi,

În inimile noastre, tot vie a rămas.

Şi mai dorim să faci ca viaţa noastră,

Să ardă-ntr-a Cuvântului luminiă.

În ea, Hristos mereu să strălucească

În frumuseţea Lui, curată şi deplină.

Pentru cei care lucrează la revista bisericii:

Doamne, binecuvintează,

Echipa care lucrează,

Cu trudă lună de lună,

Pentru o revistă bună!

Tu, să-i răsplăteşti pe-acei

Ce-Ţi slujesc şi „din condei”.

Pentru bucuria noastră,

Şi spre slava Ta cerească!

Pentru păstorii bisericii:

Te rugăm Tată ceresc,

Revarsă-ţi harul mereu

Peste-acei ce păstoresc

Turma ta, poporul Tău.

Dă-le-a Ta înţelepciune,

Ca în lucrarea care-o fac,

Ce vor gândi şi ce vor spune

Să-Ţi fie Doamne pe plac.

Braţul Tău ferm să-i conducă;

Cel mai de preţ ajutor!

Slavă, cinste să-Ţi aducă,

Prin toată lucrarea lor!

Pentru acei ce cântă în corul bisericii:

Toţi acei ce-n cor cântaţi,

Să fiţi binecuvântaţi!

Dumnezeu să răsplătească,

Toată osteneala voastră!

Celor ce slujiţi cu glasul,

Cu vioara, contrabasul,

Cor, orchestră la un loc

Cântaţi cu râvnă şi foc!

Şi fratelui dirijor:

Domnul să vă dea ajutor!

Să puteţi sluji mereu,

Dând slavă lui Dumnezeu.

Voi, ne daţi mesaje sfint,

Dor de-a merge înainte.

Şi speranţe ce nu pier,

În drumul nostru spre cer!

Pentru tinere vlăstare:

Cerem milă şi-ndurare,

Să păşească drept în viaţă

După sfânta Ta povaţă!

Doamne, Tu să-i ocroteşti

Şi spre slava Ta să-i creşti!

Reclame