Localitatea Osoi este situată la 25 km de Iaşi, pe drumul care duce spre vama Albiţa (Republica Moldova). AceastăEVANG HUNEDO21 localitate are aproximativ 400 de case (cel puţin 800 de locuitori) şi până în anul 2004 nu era acolo nici un credincios evanghelic. Cu sprijinul unor fraţi din străinătate şi prin implicarea Bisericii Creştine Baptiste „Sfânta Treime” din Iaşi (păstor fratele Pop Dinu) s-a construit în Osoi o clădire (casă de rugăciune) în care astăzi, cu ajutorul Domnului funcţionează o biserică evanghelică, filială a B.C.B. „Sfânta Treime” din Iaşi. Printre cei care s-au implicat în lucrarea misionară din această localitate a fost (şi este) şi sora Horopciuc Marta din Hunedoara, care în perioada de inauguare a acestei biserici era studentă la Iaşi, Facultatea de chimie „Gheorghe Asachi.” După inaugurarea acestei case de rugăciune din Osoi, sora noastră Marta Horopciuc a simţit din partea Domnului chemarea de a misiona în continuare în acestă localitate împreună cu tinerii din Biserica „Sfânta Treime”.

În prezent Marta Horopciuc (care între timp a terminat facultatea) încredinţându-şi viaţa în mâna Domnului şi sprijinindu-se în totalitate pe resursele Domnului, a ales să slujească în acestă localitate, căutând să-L facă de cunoscut pe Domnul Isus ca Mântuitor personal oamenilor din acea zonă, oameni robiţi de tot felul de păcate şi patimi, care zac în mare întuneric spiritual.

Din partea Bisericii Creştine Baptiste „Sfânta Treime” din Iaşi, prin harul Domnului, de această biserică filială din Osoi se ocupă fratele prezbiter Fileş Beniamin, şi astfel la Osoi, Dumnezeu a adus prin binecuvântarea Sa cel puţin şapte suflete din loc, care L-au mărturisit în apa botezului pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor.

Împreună cu sora Marta Horopciuc (care locuieşte într-una din dependiţele acestei case de rugăciune), în acest sat au mai venit încă două surori tinere care au avut şi încă mai au diferite probleme cu cei nemântuiţi din familiile din care provin, sau chiar probleme de sănătate trupească, dar care s-au implicat în evanghelizarea oamenilor din Osoi. Prin multă rugăciune, dedicare, dezvoltarea unei vieţi puternice de credinţă, studierea zilnică a Cuvântului lui Dumnezeu, prin post şi printr-o dragoste fierbinte faţă de cei nemântuiţi, prin renunţare la confort şi disponibilitatea în slujire, sora noastră Marta Horopciuc experimentează zilnic în viaţa materială şi spirituală, adevărul Scripturii care zice: …dar cel neprihănit, prin credinţă va trăi!”

Pentru ca Domnul să binecuvinteze această localitate şi să aducă pe calea credinţei cât mai multe suflete şi pentru ca sora noastră Marta Horopciuc să nu „cadă de oboseală” în lucrarea în care Domnul a aşezat-o, cerem sprijinul dumneavoastră în rugăciune. În măsura posibilităţilor, orice sprijin material şi financiar reprezintă o binecuvântare şi un răspuns la rugăciune, ştiind mai dinainte că Dumnezeu va răsplăti efortul şi jertfa pe care o facem în vederea lărgirii Împărăţiei Sale.

Prezbiter Biserica Baptistă „Maranata”- Hunedoara,

Grigore Horopciuc

Reclame