Ce se întâmplă la ora surorilor,  lunea?

Părtăşie. Din grupul de surori fac parte Diana Medrea, Silvia Chiş, Tatiana Străjău, Mariţa Munteanu, Elisabeta Moldovan, Lia Păcurar, Voica Ozon, Ana Rupa, Mărioara Horopciuc, Trif Ioana, Laura, prietena Petronela, Mariana Muntea şi altele. Ne întâlnim cu scopul de a avea părtăşie unele cu altele, de-a ne zidi sufleteşte în credinţa noastră preasfântă, de-a ne ruga prin Duhul şi de-a ne ţine în dragostea lui Dumnezeu, potrivit cu voia lui Dumnezeu.

Studiu  biblic– Psalmul 23. Acest studiu este făcut după cartea lui Max Lucado: „Călătorie fără bagaje.” În călătoria vieţii, purtăm multe poveri pe care nu ar trebui să le purtăm. Cum putem scăpa de aceste poveri? Povara unui dumnezeu mic, povara bizuirii pe propriile puteri, povara nemulţumirii şi a îngrijorării, povara vinei şi a aroganţei, povara mormântului, a durerii, a fricii, a singurătăţii, a ruşinii, povara dezamăgirii, a invidiei, a îndoielii,  povara dorului de casă. Cunoscându-L pe Domnul ca Păstorul tău şi ascultându-L, vei fi fericit în toate zilele vieţii tale, nu vei duce lipsă de nimic şi nu te vei teme de nimic. Acesta este rezultatul înţelegerii Psalmului 23.

Rugăciune. Urmând îndemnul Domnului Isus: Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită” (Matei 26:41), am înţeles că rugăciunea este un mod de viaţă şi este foarte importantă în lupta spirituală a fiecăruia dintre noi. Mai întâi de toate  facem rugăciuni de mulţumire, cerere şi mijlocire pentru toţi oamenii, pentru cei înălţaţi în dregătorii, pentru lucrările spirituale ale Bisericii, pentru sfinţirea noastră, pentru bolnavi, pentru nevoile noastre personale, pentru mântuirea celor dragi din casele noastre, pentru vestirea Evangheliei.

Vizite de binefacere şi îmbărbătare -Misiune. La sărbătorile de Paşte şi  Naşterea Domnului, împreună cu surorile de la grupul de rugăciune şi alte persoane din comitetul Bisericii sau din cor, am fost la casa de bătrâni, la femeile din închisoare şi la adăpostul de noapte, unde am dus mesajul dragostei lui Dumnezeu prin Cuvânt, cântări şi daruri. Mulţumim Domnului şi pentru bucuria de-a merge la bolnavi şi la femeile care au născut de curând. Cele mai recente vizite au fost la Diana Medrea şi Claudia Ienci. Mulţumim Domnului pentru lucrarea minunată pe care o face sora Silvia Chiş împreună cu Jeni Ciupe şi cu alte surori şi anume vizite la persoanele bătrâne şi bolnave care nu mai pot veni la casa Domnului, ducându-le astfel mesajul dragostei lui Dumnezeu şi cercetându-le în necazurile lor. Femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire. Invităm pe surorile din Biserica Domnului să vină împreună cu noi la părtăşie, să facem rugăciuni după voia lui Dumnezeu, să slujim potrivit cu darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, să ne rugăm neîncetat potrivit cu îndemnul Domnului Isus, ca să ducem astfel o viaţă de biruinţă cu toată evlavia şi cinstea.

Mariana Muntea.

Reclame